รายการเอกสาร by itoffside.com

ตารางข้อมูล

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร แหล่งเก็บ สร้างโดย หมวดหมู่  
DC1235466 ISO9000 10/09/2015 ตู้ชั้นที่ 1 Shatshawaln Saiyeing โครงสร้างองค์กร ไฟล์เอกสาร
DC3425622 OTH00111 01/10/2015 Shatshawaln Saiyeing เอกสารสนับสนุน ไฟล์เอกสาร
T001 ทดสอบเพิ่มข่าว 04/08/2016 ปปปป Shatshawaln Saiyeing PICO ไฟล์เอกสาร
rewrewwe rewr 05/08/2016 Shatshawaln Saiyeing งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
xzXzXz erwqewqrewrdasd 03/08/2016 Shatshawaln Saiyeing หลักการบริหาร ไฟล์เอกสาร
sdds sdsd 31/07/2016 Shatshawaln Saiyeing งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
aaaaa aaaa 31/07/2016 Shatshawaln Saiyeing งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
xzxdfzzdxd dsdsad 31/07/2016 Shatshawaln Saiyeing โครงสร้างองค์กร ไฟล์เอกสาร
sdsadsa sadsad 31/07/2016 Shatshawaln Saiyeing คุณภาพ ISO ไฟล์เอกสาร
Total 9 entries